in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste RTK-Palvelu Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  RTK-Palvelu Oy
  Harjakatu 7
  00500 HELSINKI
  E-mail: etunimi.sukunimi@rtkpalvelu.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Sinituulia Lotta
  RTK-Palvelu Oy
  Harjakatu 7
  00500 HELSINKI
 3. Rekisterin nimi
  RTK-Palvelu Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään RTK-Palvelu Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa RTK-Palvelu Oy:hyn etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa RTK-Palvelu Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu RTK-Palvelu Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on RTK-Palvelu Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.